Guldfyren

2012 ÅRS NOMINERINGAR

B2B
AM System - tr
Komatsu Forest - tr
Margrét Brynjars - Geektown

B2C
Mitt Skellefteå - Hello Future
Norrmejerierstipendiet 2012 - Wenderfalck
Treehotel - WDO
Trash! The musikal - Plakat
Klöverbergsgården - Helikopter

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Marknadsföringspriset Guldfyren - Nomineringar senast den 7 oktober 2012.

Nu är det dags att återigen lämna in förslag till nomineringar för Guldfyren 2012!

Detta är sjätte året som norra Norrlands eget reklampris delas ut. Förra årets vinnare var PIREVA med kampanjen "Din granne är en sopa", som hade arbetats fram tillsammans med byrån Helikopter. Tyvärr så utsågs ingen vinnare i klassen B2B på grund av för få inskickade nomineringar, så i år hoppas vi på extra många förslag inom just B2B. Vi vet ju att norrländska marknadsförare är duktiga och gillar att visa upp sig. Priset delas ut i två kategorier - B2B och konsument. Tanken med priset är att premiera användandet av bra marknadsföring i Norr- och Västerbotten i alla dess former (DR, internetreklam, telefon, pr, event, radioreklam, reklamfilm, tidningsannonsering, webboch utomhusreklam).

I och med att priset skall delas ut den 7 november på Hej Day i Skellefteå ber vi nu om nomineringsbidrag, namn på den/de nominerade, vilken kategori bidraget tillhör samt material insänds senast den 7 oktober till inger.e.pedersen@viavasterbotten.se Nomineringskriterier och ytterligare information kring hur materialet bör skickas in finns längre ned på denna sida. Vi ser fram mot många bidrag i båda kategorierna.

Är något oklart är ni mycket välkomna att kontakta:

Inger E. Pedersen
Marknadsföreningen i Skellefteå
inger.e.pedersen@viavasterbotten.se


Vilka kan nomineras?

Guldfyrens jury bedömer marknadsföringsinsatsen inom de två kategorierna Konsumentreklam och Business to Business – direktreklam, internetreklam, telefon, PR, event, radioreklam, reklamfilm (TV/bio) tidningsannonsering, webb och utomhusreklam.

Kriterier

  1. Avsändaren ska ha verksamhet i Norr- eller Västerbotten.
  2. Bidraget ska vara producerat i Norr- eller Västerbotten.
  3. Insatsen ska ha genomförts under innevarande period (okt -11 till okt-12).

Hur går det till?

Marknadsföreningen i Skellefteå skickar ut en förfrågan till reklam- och kommunikationsbranschen i Norr- och Västerbotten och samlar in förslagen på nomineringar som sedan vidarebefordras till Guldfyrens jury. Därefter samlar juryn ihop förslagen och väljer ut fem förslag i varje kategori som nomineras till priset och de offentliggörs med motivering. I nästa steg överlägger juryn kring de fem nomineringarna och utser en vinnare i varje kategori som offentliggörs på Hej Day i Skellefteå. Juryn består av utvalda personer som alla har erfarenhet inom reklam och marknadsföring.

För att det ska bli rättvist, samt att det ska underlätta för juryn att ta emot och värdera alla bidragen ber vi er att skicka in materialet enligt följande;
- Bidraget lämnas i pdf om max fyra sidor varav en sida innehåller beskrivning av kampanjen, avsändare och i vilken kategori man tävlar samt max tre sidor med visuella beskrivningar. Pdf:en får också innehålla länkar till digitalt material.
- Pdf:ens storlek bör ej överstiga 1 MB.

Vi ber också om att materialet åtföljs av en kort motivering om varför just det inskickade bidraget skall premieras.
Finalisterna kommer att visas upp för alla deltagare på Hej Day och de fem kampanjer och företag som nomineras i respektive kategori kontaktas senare för inlämning av material för presentation av nomineringarna.

I samarbete med